HOME NET

Úvod

HomeNet je zatím návrh sítě. Taková siť zatím neexistuje, ale mohla by vzniknout. Návrh sítě vychází ze sítě FIDO, která byla založena na BBSkách, které se vzájemně propojovali modemy. Doba se však posunula dál a dnes je hlavním médiem Internet, neposílají se jen zprávy, ale je možné i telefonování po Internetu, chaty, videokonference atd. I u nás začínají vznikat první nekomerční bezdrátové sítě, které propojují účastníky. Na bezdrátové sítě navazují lokální sítě v panelových domech, případně jiná řešení komunikace. HomeNet by měla propojit tyto ostrůvky pomocí systému bran do jedné virtuální sítě pro mezilidskou komunikaci.

 

 1. Co je HomeNet ?
 2. HomeNet je amatérská nekomerční počítačová siť. Všichni zapojení uživatelé a správci jsou neplacení dobrovolníci. HomeNet není datovou sítí pro komerční účely ale slouží jako komunikační platforma pro uživatele. Komunikační možnosti jsou rozděleny do několika kategorií, které jsou popsány níže. Síť neposkytuje záruky za přenos dat, ale je přesto členěna do několika úrovní bezpečnosti, které jsou nezávazné a mohou se lišit podle místních podmínek. Pro zajištění sítě jsou definovány struktury a pravidla pro řízení. Síť je členěna do nezávislých celků s vlastní správou.

 3. Základní pravidlo sítě HomeNet
 4. Vytváříme spojení mezi lidmi.

   

 5. Komunikační jazyk
 6. V regionální úrovni České republiky je jako komunikační jazyk používána čeština, ve které jsou vydávány i všechny dokumenty. V celosvětové úrovni je potom komunikačním jazykem angličtina, pokud podobnost a příbuznost jazyků nevylučuje použití několika jazyků současně. (čeština, moravština a slovenština)

   

 7. Členění sítě
 8. Síť je členěna do několika úrovní. První úroveň je celosvětová, pod ní je rozlišení podle kontinentů, dále podle zemí. V jednotlivých zemích se síť člení na regiony. V jednotlivých regionech se provádí členění na sítě a účastníky, přičemž sítě mohou obsahovat větší počty účastníků.

  Podle členění jsou rozděleny i adresní rozsahy sítě.

  Pro spojení mezi účastníky sítě jsou používány neveřejné rozsahy IP adres.

  V České republice je použit rozsah adres 10.region.síť.účastník

  Regiony jsou

  1-10 Čechy

  11-20 Morava

  21-30 Praha

  Sítě mají vyhrazena čísla sítí 1-10 pro jednotlivé účastníky a 11-255 pro sítě více účastníků.

  Čísla účastníků jsou 1-255 a přiděluje je správce daného regionu, nebo dané sítě.

  například adresa sítě Hády-net V Brně Líšni: 10.11.11.xxx

  adresa bezdrátové sítě czfree.net v Praze: 10.1.11-15.xxx

   

 9. Správa sítě
 10. Správu sítě provádějí správci jednotlivých úrovní. Správce je volen zástupci nižší úrovně, případně účastníky sítě. Správci rozdělují adresy sítí a účastníků, zabezpečují chod jim svěřené části sítě. Správce také řeší spory jednotlivých jemu podřízených úrovní.

 11. Propojení sítí a účastníků

Sítě a účastníci jsou mezi sebou propojeni do jedné sítě pomocí síťové infrastruktury. Jako nosné médium sítě může být použit Internet, bezdrátové spojení, telefonické spojení, případně další komunikační kanály.

Doporučené spojení je šifrovaným VPN tunelem přes Internet přímo mezi sítěmi a účastníky, nebo přes centrální VPN bod. Tento VPN bod zajišťuje propojení jednotlivých sítí, adresní služby, případně další služby spojené s provozem sítě.

Typy propojení

A propojení do lokální sítě

B propojení na HomeNet v České republice

C propojení i s ostatními světovými sítěmi

 

Úrovně bezpečnosti

 1. bezpečnost není specifikována
 2. systém je chráněn FW, poskytuje přesný čas a adresové a jmenné služby
 3. systém obsahuje IDS a používá bezpečné protokoly pro hlavní služby
 4. v síti jsou zakázány nezabezpečené protokoly, data jsou šifrována a systémové služby poskytují vysokou dostupnost

 

Poplatky v síti

Lokální poplatky

Poplatky za propojení se sítí HomeNet

 

 

 

 

 

-----------


nezpracovane poznamky neberte prosim na vedomi

kdyz vlozis server s obsahem (zarizeni) snizuje se tvoje castka za elektrinu, udrzbu, inet
10 G prostoru = predplatne do konce roku

castky by mohli byt pseudovirtualni zalozene na Kc a LETS jednotkach (naucis mne word 100 jednotek, kteryma splatis elektrinu atd.)

komercni servery a aktivity omezeny pristup pouze jmenem viz fido kdo dal server a modemy s linkama, mel na serveru i firemni data, ale delal nod pro velkou oblast